Senioři

Klub seniorů se schází každé úterý od 15.00 hodin kromě svátků a prázdnin.

Klub vede Vladimír Hejl, kontakt: 737 334 747