Kdo jsme

Jsme křesťanskou církví, která navazuje na odkaz české reformace. Náš sbor je součástí Bratrské jednoty baptistů, která je v České republice státem registrovanou církví.
Jsme společenství, které sjednocuje víra v Trojjediného Boha. Přijímáme Ježíše jako svého Pána a Spasitele a Bibli jako závaznou autoritu pro náš každodenní život.
Myslíme si, že církev má co nabídnout svému okolí a zveme vás proto na naše setkání.