Nedělní Biblická Škola

Nedělní Biblická škola bude probíhat v neděli od 8:30 – 9:15

Témata prvního cyklu:
14. 10. Vznik Bible
Jak se k nám dostaly texty Bible? Spadli z nebe? V úvodní lekci se budeme bavit o tom, jak asi vznikaly texty obou částí Písma. Nemůžeme samozřejmě řešit každou knihu, spíše si ukážeme základní principy, které dle mého názoru činí naše svaté texty „uvěřitelnějšími“ než jiné svaté texty ostatních náboženství.
11. 11. Vznik Kánonu
Máme před sebou mnoho křesťanských i židovských textu, nacházíme se v době prvních století po Kristu a stojí před námi otázka: „Které knihy jsou vlastně Bible?“ Zde budeme řešit základní data vzniku křesťanského kánonu. To nám pomůže dále pochopit, proč jen 66 knih je nazýváno Biblí.
25. 11. Autorita Písma
V čem spočívá Autorita Písma? Proč jí nazýváme „Božím slovem“? Má tento výrok nějaká omezení? V jakých oblastech je Písmo „autoritativní“?
9. 12. Vztah Sz a Nz
Mezi starým a novým zákonem je na první pohled rozdíl. V čem tento rozdíl spočívá? Na co musíme dbát při četbě starého zákona? Nakolik stále platí nařízení Starého zákona? To jsou velmi závažné otázky, které by čtenář Písma měl mít zodpovězené.

Na posledním setkání se domluvíme, jaká témata by nás zajímala a chtěli bychom je do hloubky prodiskutovat.
Kontakt: Filip Žižka
jednooky@gmail.com
tel. 602 371 213

share