Velikonoční pozvání

Zveme vás na Velkopáteční shromáždění v 9:30 a ve stejném čase i na Boží hod Velikonoční.