Alianční týden modliteb 2019: Rozpis modlitebních shromáždění

Alianční týden modliteb 2019: Rozpis modlitebních shromáždění

Přátelé, rádi bychom Vás pozvali na modlitební bohoslužby v rámci aliančního týdne modliteb. Letošním tématem je „Modlitby v polarizované době.“

„V dnešní době je stále složitější hledat cestu k těm, s nimiž nesouhlasíme. Tam, kde tak snadno vznikají hranice mezi my a oni, je naprosto klíčové, s jakou láskou a pokorou jednáme s těmi, kdo mají odlišné názory a postoje. V době, kdy Evropě vládne „politika identity“ bude způsob, jak církev projevuje svůj respekt a lásku k těm, kdo s ní nesouhlasí, a jak jim bude schopna naslouchat, klíčovým svědectvím. Milujeme-li jen své přátele, nejsme následovníci Kristovi.“    — Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance