Biblická rozprava

On 15.2.2017

Přijměte pozvání vinohradského baptistického sboru na

biblickou rozpravu 26.2.2017 od 16:00

Na každé uvedené téma bude přednesen referát na 20 minut a posléze bude prostor k diskuzi. Záměrem je vytvořit prostředí, kde můžeme otevřeně rozmlouvat a ozřejmit své postoje.

program:

Co je vlastně hřích? Gn3; Ex 20,1-17; Mt 5,20-48 (zaměření na vv.27-28) – Erik Poloha

Ježíš jako jediná cesta k Bohu J14,6 – Vladislav Vovkanič

Je praktikování homosexuality hříchem? – Jiří Lemer

pozvánka na biblickou rozpravu

Comments are closed.